Misja
O firmie
Profil
Kontakt
Praca
Falcon
EagleSPC
Tucan
Koliber
Rozwój
Konfiguracja produkcji
Parametry i grupy
Wprowadzanie wyników
System
Analiza danych
Konfiguracja systemu
Wprowadzanie wyników
Raport danych surowych
Parametry i grupy
Wprowadzanie wyników
Raporty
Administracja i konfiguracja
Administracja i konfiguracja
Definicje
Wprowadzanie wyników
Przeglądanie danych
Raporty
Projekty
Konsultacje
Wdrożenia
Frito Lay
o towarach paczkowanych
o zmianie ustawy o towarach paczkowanych
o warunkach zdrowotnych żywnosci i żywienia
o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywnosci i żywienia
Rozporzadzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

Klienci 

Frito Lay PL 
Frito Lay RU 
Roche 
 

Linki 

BPŻ 
CBŻ
Ekoland 
Banki Żywności 
Polagra-food
PFPŻ
PRŻ
 
| | | |
Uwierzysz, że z nami... Możesz wszystko!
Falcon
Poprawa jakości produkcji
Szczegółowa, wielowymiarowa analiza jakości na każdym eta-pie procesu w średnich i dużych zakładach produkcyjnych.
Identyfikowalność
Śledzi drogę surowca na lini produkcji uwzględniając para-metry jakości.
Otwarta struktura bazy
Umożliwia tworzenie dowolnych analiz za pomocą zewnętrznych narzędzi.
Elastyczność zarządzania
Linie produkcyjne, maszyny, produkty, surowce, dostawy su-rowca, skala ocen, parametry
i ich zakresy, grupy parame-trów, operatorzy, różne języki interfejsu.
 
EagleSPC
Stabilny proces produkcji
Koryguje proces, analizując napływające dane z punktów pomiarowych.
Korzyści ekonomiczne
Ograniczenie strat związanych
z przestojami z powodu złej jakości.
Udostępnienie danych
Przechowuje i udostępnia do przeglądu dane surowe o historii procesu.
Możliwości konfiguracyjne
Operatorzy, parametry, maszy-ny, słownik akcji korekcyjnych, procesy produkcji.
 
Tucan
Monitorowanie jakości
Rejestruje i analizuje pomiary parametrów jakości produkcji w zakładach o małej lub średniej
wydajności. Statystyczna ocena w trzystopniowej skali, według zdefiniowanych zakresów.
Wzrost efektywności
System umożliwia podniesienie jakości bez ponoszenia dodat-kowych kosztów.
Raporty i analizy
Raporty w formie liczbowej
i graficznej, z możliwością filt-rowania danych, identyfikacja obszarów do poprawy jakości.
Możliwości konfiguracyjne
Definiowanie linii, typów wyro-bów podlegających kontroli jakości, parametrów, grup parametrów.
Koliber
Utrzymanie norm opakowań
Zbieranie danych w postaci pojedynczych pomiarów. Kontrola zgodności partii produkcyjnych z wymaganiami ustawy o towarach paczkowanych.
Przyjazny interfejs
Współpraca z wagami, automa-tycznie lub ręczne wprowadza-nie danych. Wielojęzyczny.
Rozbudowane raportowanie
Generuje raporty analizujące wprowadzone dane.
Możliwości konfiguracyjne
Wagi nominalne produktów, tary opakowań, normy T1 i T2, liczność próbek podstawowych
i kontrolnych, maszyny paku-jące, produkty, operatorzy.

 
  AKTUALNOŚCI
2008-05-06 Koliber - możliwość monitorowania wydajności maszyn
W najnowszej wersji systemu dodaliśmy moduł służący monitorowaniu wydajności pakowania maszyn pakujących. Nowa funkcjonalność umożliwia również mierzenie strat opakowań.
2006-05-30 AIM (Analiza In Market) - pierwsze wdrożenie
Nasz najnowszy system - AIM wdrożyliśmy u naszego Klienta. Z jednego systemu korzystają równolegle użytkownicy polscy i rosyjscy...
2006-01-02 AIM (Analiza In Market) - już w sprzedaży
Zakończyliśmy już testy i uruchomiliśmy nasz najnowszy system - In Market. Program służy do rejestrowania i porównywania wyników badań jakości gotowego produktu zakładu macierzystego z konkurencyjnymi produktami innych zakładów. Ma wbudowany mechanizm generowania raportów o zadanych kryteriach, co umożliwia szczegołową analizę osiąganych wyników. Dodatkowym atutem jest wielojęzyczność interfejsu i danych w systemie.
2008-05-06 TUCAN+ - nowa wersja systemu już w testach
Nasz nowy podstawowy, bardziej elastyczny system do kontroli jakości, wszedł w fazę testów. Przewidujemy rozpoczęcie sprzedaży wersji produkcyjnej od trzeciego kwartału 2008.
 
 
 Biuro Handlowe: 00-021 Warszawa, ul. Chmielna 5/7, tel./fax (+48 22) 826-51-69, tel. (+48) 601 81-04-94